DAS Rechtsbijstandsverzekering

Module E: Eigendom van Onroerend Goed

Heeft u een woning die u niet zelf bewoont? Dan is het mogelijk om uw rechtsbijstandverzekering uit te breiden voor dit pand. Deze module kunt u meeverzekeren als u ook de Module B: Consument en Wonen heeft verzekerd.

Wat is verzekerd?

Rechtsbijstand bij:
  • instellen van een vordering op de wettelijk aansprakelijke derde;
  • geschillen met degenen die u heeft ingeschakeld voor onderhoud;
  • conflicten met één van de buren over burenrechtelijke bepalingen;
  • geschillen over verzekeringen en bouwvergunningen.

U bent niet verzekerd voor problemen over het kopen, verkopen, huren en verhuren van de onroerende zaak. Daaronder valt ook het invorderen van onder andere huurpenningen.