DAS Rechtsbijstandsverzekering

Module D: Fiscaal en Vermogen

Conflicten op fiscaal of vermogensgebied komen regelmatig voor. Bijvoorbeeld conflicten bij effectentransacties of geschillen met de Belastingdienst. Ook geschillen bij het kopen van een tweede woning vallen hieronder. De module Fiscaal en Vermogen dekt de belangrijkste risico’s die uit dit soort geschillen voortkomen.

Wat is verzekerd?

Rechtsbijstand bij:

  • Effectentransacties en vermogensbeheer
  • Tweede woning (voor eigen gebruik): overeenkomsten, burenrecht en onteigening
  • Conflicten met de Belastingdienst na afwijzing van uw bezwaar over een opgelegde aanslag
  • Scheidingsmediation
  • Advies rond levensbeëindiging