NL

ARAG Rechtsbijstandsverzekering

Module F: Verhuur van Onroerend Goed

Deze module kunt u alleen sluiten als u ook module E: Eigendom Onroerend Goed heeft meeverzekerd.

Wat is verzekerd?

Rechtsbijstand bij:

  • geschillen met de huurder als er een concreet juridisch geschil bestaat;
  • andere problemen met de overheid over vergunningen of ontheffingen, naast die problemen die in Module E zijn verzekerd.

U bent niet verzekerd voor geschillen met de huurder over betalingen van de huur of weigering van betaling van de huur door onvoldoende financiële middelen. Ook bent u niet verzekerd voor geschillen met personen die onbevoegd uw pand bewonen, zoals krakers of onderhuurders.