ARAG Rechtsbijstandsverzekering

Module E: Eigendom van Onroerend Goed

Heeft u een woning die u niet zelf bewoont? Dan is het mogelijk om uw rechtsbijstandverzekering uit te breiden voor dit pand. Deze module kunt u meeverzekeren als u ook de modules A (Verkeer) en B (Consument & Wonen) heeft verzekerd.

Wat is verzekerd?

Rechtsbijstand bij:

  • het instellen van een vordering op de wettelijk aansprakelijke derde;
  • geschillen met degenen die u heeft ingeschakeld voor onderhoud van de onroerende zaak;
  • conflicten met één van de buren over burenrechtelijke bepalingen;
  • geschillen over verzekeringen met betrekking tot de onroerend zaak;
  • geschillen over een bouwvergunning met betrekking tot de verzekerde onroerende zaak.

U bent niet verzekerd voor problemen met het kopen, verkopen, huren en verhuren van de onroerende zaak. Daaronder valt onder meer ook het invorderen van huurpenningen.