ARAG Rechtsbijstandsverzekering

Module C: Inkomen

Deze module biedt (rechts)zekerheid bij conflicten die uw inkomen raken. Zoals bijvoorbeeld gedwongen ontslag of een geschil over uw pensioen of uitkering.

Bent u gepensioneerd of heeft u geen werkgever? Sluit deze module dan af zonder arbeidsrecht. U betaalt dan minder premie, maar u kunt wel een beroep doen op de verzekering bij geschillen over uw pensioen of sociale uitkeringen.

Wat is verzekerd?

Rechtsbijstand bij:

  • Arbeidsovereenkomsten
  • Sociale verzekeringsuitkering
  • Pensioenaanspraken en –uitkeringen
  • Geschillen over uw aanstelling als ambtenaar
  • Verwijt van uw werkgever dat u uw werkzaamheden niet goed heeft uitgevoerd