ARAG Rechtsbijstandsverzekering

Module B: Consument en Wonen

Met de module Consument & Wonen bent u binnen de EU verzekerd van rechtshulp bij de meest voorkomende conflicten die u kunt krijgen als consument of met uw woning.

Wat is verzekerd?

Rechtsbijstand bij:

  • Verhalen van schade
  • Conflicten over consumentenovereenkomsten (bijvoorbeeld met een nutsbedrijf of (web)winkel)
  • Koop en verkoop (optioneel), huur, onderhoud en verbouwing van uw woning
  • Burenrecht, erfrecht, personenrecht en familierecht
  • Letsel bij medische fouten
  • Strafrechtelijke vervolging wegens dood of letsel door schuld
  • Onrechtmatig handelen
  • Geschillen als onbetaald bestuurder van een vereniging of stichting