Beroepsaansprakelijkheid

Register Belastingadviseurs

Beroepsaansprakelijkheid

Als zelfstandig lid van het Register Belastingadviseurs bent u verplicht om een beroepsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Met de beroepsaansprakelijkheidsverzekering dekt u het risico af wanneer u aansprakelijk gesteld wordt voor door u gemaakte fouten die vermogensschade bij derden hebben veroorzaakt. Het gaat om fouten die gemaakt zijn bij werkzaamheden in het uitoefenen van uw beroep. Daarbij moet u niet alleen denken aan uw eigen fouten, maar ook aan fouten door anderen die onder uw toezicht en/of verantwoordelijkheid werkzaamheden hebben uitgevoerd.

Voorbeelden uit de praktijk:

  • U reageert voor uw client abusievelijk te laat (na de ‘fatale’ termijn)
  • In uw advies heeft u risico’s niet of te laag ingeschat
  • Tijdens het uitvoeren van uw opdracht, heeft u uw dossier onvoldoende bijgehouden

Dataprotectie meeverzekeren
Bij de beroepsaansprakelijkheidsverzekering kunt u, tegen een geringe premie, uw datarisico's meeverzekeren.

Lees meer over de verzekering voor dataprotectie / cybercrime