Bedrijfsaansprakelijkheid

Register Belastingadviseurs

Bedrijfsaansprakelijkheid

Uw bedrijf is aansprakelijk wanneer u of een van uw werknemers tijdens het werk schade of letsel toebrengt aan (zaken van) derden. Onder bedrijfsaansprakelijkheid valt bovendien uw verantwoordelijkheid als werkgever richting uw werknemers. Dus ook materiële of letselschade die uw werknemer oploopt tijdens zijn werk valt onder deze verzekering. U kunt aansprakelijk worden gesteld door uw klanten, uw werknemers, maar ook leveranciers of een willekeurige derde.

Voorbeelden uit de praktijk

  • Bij een bezoek aan een klant stoot u per ongeluk een vaas om
  • Uw werknemer bezeert zich in uw kantoor aan een uitstekende spijker
  • U bent in het buitenland voor een belastingcongres en daarbij beschadigt u per ongeluk een duur schilderij

Dataprotectie meeverzekeren
Bij de beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering kunt u, tegen een geringe premie, uw datarisico's meeverzekeren.

Lees meer over de verzekering voor dataprotectie / cybercrime