Arbeidsongeschiktheid

Register Belastingadviseurs

Arbeidsongeschiktheid

Als zelfstandige kunt u geen aanspraak maken op de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) en is het van belang zelf iets te regelen. Dit kan door het afsluiten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering, welke uitkeert als u door arbeidsongeschiktheid als gevolg van een ongeval of ziekte uw eigen beroep niet meer kunt uitoefenen.

Flexibel in te richten
De arbeidsongeschiktheidsverzekering kunt u geheel naar eigen wens inrichten. Denk hierbij aan het bedrag dat u wilt ontvangen, na hoeveel tijd de verzekering moet uitkeren en of u een periode van eigen risico wilt.

Korting
Wij begrijpen dat u het liefst, zodra het kan, weer zo snel mogelijk aan de slag wilt. Hier houden wij rekening mee bij het vaststellen van de premies. Daarnaast heeft Aon speciale afspraken gemaakt, waardoor u 5% korting ontvangt op de netto premie.

Meer informatie
Het kiezen van de juiste Arbeidsongeschiktheidsverzekering vraagt om specialistische kennis en maatwerk. Aon adviseert u graag. U krijgt, na inventarisatie, van ons een uitgebreid adviesrapport.