NL

Kwaliteit

Kwaliteit

Kwaliteit staat bij ons hoog in het vaandel. U kunt er dan ook van uit gaan dat onze medewerkers en onze dienstverlening aan de hoogste kwaliteitsnormen voldoen. Uiteraard voldoen wij ook aan de eisen die de wetgever ons stelt in de Wet op het Financieel Toezicht (Wft). Aon onderschrijft de gedragscode die voortvloeit uit de wetgeving. In de Dienstenwijzer leest u wat u van ons mag verwachten.

Daarnaast beschikken wij over diverse keurmerken en zijn wij aangesloten bij brancheorganisaties:

  • ADFIZ (Adviseurs in Financiële Zekerheid, voortgekomen uit fusie NBVA en NVA)
  • NVGA (Nederlandse Vereniging van Gevolmachtigde Assurantiebedrijven (NVGA)
  • SEH (Stichting Erkenningsregeling Hypotheekadviseurs)
  • FFP (Federatie Financieel Planners)