NL

Verder met Aon

Over Aon

Over Aon
Aon plc (NYSE:AON) is een toonaangevende wereldwijde dienstverlener op het gebied van risk, retirement en health. Aon analyseert de personele risico's en bedrijfsrisico's, geeft passend risicoadvies, zorgt voor de (financiële) oplossing én is er als een incident de bedrijfscontinuïteit bedreigt. Zo helpen wij klanten succesvol te ondernemen.

Aon heeft in Nederland 8 vestigingen met 1.540 medewerkers en in 120 landen meer dan 50.000 collega's. Ga voor meer informatie naar www.aon.nl.


One Underwriting
One Underwriting is onderdeel van Aon. Als gevolmachtigd agent heeft One Underwriting van een groot aantal verzekeraars de bevoegdheid gekregen om verzekeringen te accepteren en schades te behandelen en doet bijna alles wat een verzekeraar ook doet, zoals:

  • verzekeringsaanvragen beoordelen en accepteren
  • snel en deskundig uw polis opmaken
  • het snel en deskundig afhandelen van uw schades
  • eigen verzekeringen ontwikkelen die aansluiten op specifieke belangen en wensen

Zij is de schakel tussen Aon en de verzekeraars en biedt u een snelle en efficiënte service zowel bij polisafgifte als bij schade. Meer informatie vindt u op oneunderwriting.nl.