Uw klacht melden

Klachten

Heeft u klachten?

Wij willen u altijd goed en snel van dienst zijn. Toch verloopt onze dienstverlening soms niet helemaal zoals u wenst. Laat ons dat dan weten. Dan zoeken wij, samen met u, naar een oplossing.


Wat doet Aon met uw klacht?

Natuurlijk willen wij dat u tevreden bent over Aon. Wij zullen er dan ook alles aan doen om uw klacht naar tevredenheid af te handelen. Daarnaast is uw klacht voor ons aanleiding om na te gaan of wij onze dienstverlening kunnen verbeteren.


Waar kunt u terecht?

U kunt ons op verschillende manieren laten weten dat u niet tevreden bent.

Uw eigen contactpersoon
U kunt altijd contact opnemen met uw contactpersoon. In een persoonlijk gesprek kunnen problemen meestal snel en adequaat worden opgelost.

Schriftelijk
U kunt uw klacht schriftelijk indienen bij Aon Nederland cv, t.a.v. de Directie, Postbus 518, 3000 AM Rotterdam.

Internet
Ook onze website biedt u de mogelijkheid te reageren. U kunt dit doen via ons online klachtenformulier.


Bent u nog niet tevreden?

De ervaring leert dat de meeste klachten naar tevredenheid worden afgehandeld door Aon. Mochten wij gezamenlijk niet tot een bevredigende oplossing kunnen komen, dan kunt u met uw klacht terecht bij het Klachteninstituut Financiële dienstverlening, Postbus 93257, 2509 AG, Den Haag, telefoon 070 333 89 99 website: www.kifid.nl.

U kunt zich tevens tot de Burgerlijke Rechter wenden.