Geschillencommissie

Geschillen

Er bestaan aparte geschillencommissies voor verzekeringen, hypotheken en financiële planning. Iedere commissie hanteert haar eigen reglement. Wij raden u aan om van tevoren te informeren naar de regels, kosten en werkwijze van de commissie waar u de klacht wilt indienen. De geschillencommissies nemen een klacht over de dienstverlening van Kröller alleen in behandeling als deze al door ons is behandeld.

Bij klachten over onze werkzaamheden met betrekking tot verzekeringen:
Klachteninstituut Financiële Dienstverlening
Postbus 93257
2509 AG Den Haag
Tel.: 0900 355 22 48 (€ 0,10 per minuut)
E-mail: consumenten@kifid.nl
Website: www.kifid.nl

Bij klachten over onze werkzaamheden met betrekking tot hypotheken door een SEH-erkend Hypotheekadviseur:
Stichting Erkenningsregeling Hypotheekadviseurs
Postbus 1321
1000 BH Amsterdam
Tel.: 020 428 95 73
Fax: 020 428 95 74
E-mail: bureau@seh.nl
Website: www.seh.nl

Bij klachten over onze werkzaamheden met betrekking tot financiële planning door een lid van de FFP:
Stichting Certificering FFP
Postbus 12
3740 AA Baarn
Tel.: 035 542 75 07
Fax: 035 542 76 07
E-mail: info@ffp.nl
Website: www.ffp.nl