Klachten

Klachten

Heeft u klachten?

Bent u niet tevreden over onze dienstverlening? Dan horen wij dat graag zo spoedig mogelijk. U kunt uw klacht sturen naar het volgende adres:

Kröller Assurantiën B.V.
T.a.v. Menno Sombroek
Postbus 3623
4800 DP Breda
E m.sombroek@kroller.nl

Een compliment is natuurlijk ook van harte welkom.

Lukt het ons niet om gezamenlijk tot een oplossing te komen, dan kunt u uw klacht nog voorleggen aan onze directie voor een heroverweging.

UMG Verzekeringen B.V.
T.a.v. Compliance
Postbus 30840
3503 AT Utrecht
E Compliance@meeus.com


Wat als wij niet aan uw verwachtingen kunnen voldoen?

Als onze klachtenprocedure niet het gewenste resultaat heeft opgeleverd, dan kunt u zich, binnen een periode van drie maanden, als uw klacht gaat over een financieel product of een financiële dienst, wenden tot het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). Bij het Kifid kunt u terecht voor klachten en geschillen over verzekeringen, hypotheken, leningen, financieringen en beleggingen.

Het Kifid doet meestal een bindende uitspraak voor beide partijen. De financieel dienstverlener is dan verplicht deze beslissing uit te voeren. De behandeling van de klacht door het Kifid is gratis. Accepteert u (of wij) de beslissing van de Geschillencommissie niet, dan kan de klacht onder voorwaarden bij de laatste instantie van het Kifid, de Commissie van Beroep, worden ingediend.

Kiest u voor een bindende uitspraak dan kunt u in beginsel uw klacht niet meer inhoudelijk voorleggen aan de burgerlijke rechter.

Wanneer uw klacht betrekking heeft op uw zorgverzekering, en u met ons niet tot een oplossing komt, kunt u uw klacht indienen bij de onafhankelijke Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ). Alle klachten worden daar in principe eerst behandeld door de Ombudsman Zorgverzekeringen. Deze probeert via een bemiddelingstraject een oplossing te vinden voor het probleem. Is dat traject niet succesvol geweest, dan kunt u uw klacht daarna voorleggen aan de Geschillencommissie Zorgverzekeringen. De geschillencommissie brengt op basis van de beschikbare informatie over het algemeen een bindend advies uit. Bindend wil zeggen dat zowel uzelf als wij ons aan dit advies dienen te houden. Voor het in behandeling nemen van de zaak wordt een entreegeld gevraagd. De hoogte hiervan kunt u vinden op www.skgz.nl.

Kiest u voor een bindende uitspraak dan kunt u in beginsel uw klacht niet meer inhoudelijk voorleggen aan de burgerlijke rechter. Enkel toetst de rechter of SKGZ of Kifid geen overduidelijke fouten heeft gemaakt.

U kunt uw klacht ook indienen via het Online Dispute Resolution platform.


Bij welke geschillencommissies kan ik terecht?

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening
Postbus 93257
2509 AG Den Haag
T: 070 333 89 99
E: consumenten@kifid.nl
I: www.kifid.nl

Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen
Postbus 291
3700 AG Zeist
T: 088 900 69 00
E: info@skgz.nl
I: www.skgz.nl