Disclaimer

Disclaimer

Deze website is uitsluitend gecreëerd om door middel van informatieverschaffing partijen te interesseren voor Kröller Assurantiën B.V. Door deze website te bezoeken stemt u ermee in dat Kröller Assurantiën B.V. niet aansprakelijk is voor enige directe, dan wel indirecte schade ontstaan door het gebruik van de hierin geboden informatie.

Hoewel deze website met de grootste zorg is samengesteld kan Kröller Assurantiën B.V. de volledigheid en juistheid van de geboden informatie niet garanderen. Kröller Assurantiën B.V. raadt u derhalve aan om, voordat u handelt op basis van de geboden informatie, deze eerst te verifiëren bij de aanbieder en naar de van toepassing zijnde voorwaarden te vragen.

Copyright
Het copyright op de informatie in deze website berust bij de Kröller Assurantiën B.V. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een (geautomatiseerd) gegevensbestand of openbaar worden gemaakt in enige vorm of op enige wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Kröller Assurantiën B.V.