NL

Disclaimer

Disclaimer

Deze website is uitsluitend gecreëerd om door middel van informatieverschaffing partijen te interesseren voor Aon Nederland C.V. Door deze website te bezoeken stemt u ermee in dat Aon Nederland C.V. niet aansprakelijk is voor enige directe, dan wel indirecte schade ontstaan door het gebruik van de hierin geboden informatie.

Hoewel deze website met de grootste zorg is samengesteld kan Aon Nederland C.V. de volledigheid en juistheid van de geboden informatie niet garanderen. Aon Nederland C.V. raadt u derhalve aan om, voordat u handelt op basis van de geboden informatie, deze eerst te verifiëren bij de aanbieder en naar de van toepassing zijnde voorwaarden te vragen.

Copyright
Het copyright op de informatie in deze website berust bij de Aon Nederland C.V. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een (geautomatiseerd) gegevensbestand of openbaar worden gemaakt in enige vorm of op enige wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Aon Nederland C.V.