Wat is sanctiewetgeving?

Geplaatst op : 15 oktober 2018

Sanctiemaatregelen zijn politieke instrumenten in het buitenlandbeleid en veiligheidsbeleid van de Verenigde Naties, de Europese Unie en Nederland. Het zijn dwingende instrumenten die worden ingezet als reactie op schendingen van onder andere het internationaal recht of de mensenrechten.

Deze sanctiemaatregelen worden omgezet naar wetgeving. Zo verbiedt de sanctiewetgeving bijvoorbeeld bedrijven zaken te doen met andere bedrijven of personen uit bepaalde landen, zoals Iran en Syrië. Onder de Nederlandse Sanctiewetgeving is het verboden om bij te dragen aan elke ondersteuning van een activiteit of transactie van een gesanctioneerd persoon, entiteit of land.

Alle verzekeringsmaatschappijen volgen deze wetgeving en hebben hun polis en/of voorwaarden daarop aangepast.

Hoe gaat Aon er mee om?

Wij controleren o.a. of onze verzekeringnemers, verzekerden of uitkeringsgerechtigden voorkomen op één van de (internationale) sanctielijsten. Op onze eigen Aon producten zijn de voorwaarden aangepast met de volgende bepaling.

Als de bepaling nog niet opgenomen is in de voorwaarden, zetten we de bepaling als clausule op de polis.

Toelichting over de nieuwe sanctieclausule

In de bijlage vindt u een uitgebreide toelichting ten aanzien van de sanctieclausule met daarin meer informatie over sanctiewetgeving en handelsembargo's. Heeft u nog vragen naar aanleiding van deze informatie, dan kunt u uiteraard contact opnemen met uw accountmanager of onze klantenservice.