Wel of geen rechtsbijstandverzekering?

Geplaatst op : 1 februari 2017

Rechtsbijstandverzekering

Een burenruzie, ontevredenheid over een aankoop of een arbeidsconflict. Steeds vaker doen we een beroep op de rechtsbijstandverzekering. Ongeveer de helft van de Nederlanders heeft zo’n verzekering, maar wat is nu wijsheid? Of het verstandig is een rechtsbijstandverzekering te nemen, hangt af van uw persoonlijke situatie en wensen. We helpen u graag aan de hand van onze checklist.

Checklist

1. De kosten 
Afhankelijk van wat en wie u mee wilt verzekeren, varieert de premie tussen de € 50,- en € 250,- per jaar. Een advocaat kost per uur gemiddeld € 150,- tot € 200,-. Heeft u een juridisch geschil, dan heeft u de premie dus redelijk snel terugverdiend. 

2. Wie zijn verzekerd? 
Vaak kunt u kiezen om uzelf of meerdere personen (gezin) te verzekeren. Verder kunnen ook mede-inzittenden bij bepaalde gebeurtenissen verzekerd zijn. 

3. Dekking 
Bepaal welke modules voor u relevant zijn. Afhankelijk of u bijvoorbeeld een eigen woning heeft of werkt, kunt u de modules Wonen en Werk kiezen. De module Fiscaal en Vermogen, die onder andere conflicten over de aan- of verkoop van aandelen, obligaties en opties dekt, kan minder relevant zijn. 

4. Dekkingsgebied 
In welke landen bent u verzekerd voor een geschil? De ene verzekeraar biedt dekking in Europa en anderen in de hele wereld. 

5. Overlap 
Bij andere verzekeringen, zoals uw woonhuis- , auto- of aansprakelijkheidsverzekering kan rechtsbijstand inbegrepen zijn. Controleer dit goed, want het is zonde om voor dubbele dekkingen te betalen. Let wel goed op dat sommige dekkingen wel verschillen; rechtsbijstand bij uw autoverzekering dekt bijvoorbeeld alleen zaken waar u als autobestuurder bij betrokken bent, terwijl de verkeersmodule van de rechtsbijstandverzekering ook voor dekking zorgt bij een ongeval waar u als fietser bij betrokken bent. 

6. Wachttermijn 
Met wachttijd wordt een bepaalde periode na het afsluiten van de verzekering bedoeld, waarin u nog niet verzekerd bent. Vrijwel alle verzekeraars dekken geen geschillen die al bekend waren of te verwachten waren bij het afsluiten van de verzekering. Hoe lang de wachttijd bedraagt, verschilt per verzekeraar en per module. 

7. Verzekerde bedragen 
De kosten die de rechtshulpverlener buiten de deur maakt, zoals rechtbankkosten en kosten om een advocaat in te huren, zijn meestal niet onbeperkt gedekt. Daarnaast heeft u tegenwoordig een ‘Vrije Keuze Rechtshulpverlener’, waarbij u zelf een advocaat in kunt schakelen, ook al is dit niet verplicht. De bedragen hiervoor zijn ook aan een maximum gebonden, waarbij u soms de hoogte zelf kunt aangeven (uit vastgestelde opties). 

8. Franchise (minimaal schadebedrag)
Vaak hanteert de verzekeraar een minimumbedrag waaraan het geschil moet voldoen om in aanmerking te komen voor rechtshulp. Bijvoorbeeld € 175,- per geschil, waarbij verkeerszaken vaak geen minimum bedrag kennen. 

Welke rechtsbijstandverzekering?

Als u besluit rechtsbijstand te nemen, dan is de volgende vraag ‘welke’? Kröller heeft goede ervaringen met ARAG en DAS, twee gerenommeerde rechtsbijstandverzekeraars, en biedt beide verzekeringen aan.

Meer informatie en premie

Op onze website kunt u meer lezen over de rechtsbijstandverzekering. Ook kunt u eenvoudig uw premie berekenen van zowel ARAG als DAS en de verzekering direct afsluiten.

Wilt u graag advies? Bel of e-mail dan naar de collega’s van de Klantenservice. Zij helpen u graag met uw vragen.

Lees meer over: