Goedkeuring uitkeringsvrijstelling kapitaalverzekering voor fiscale partners

Geplaatst op : 24 maart 2016
Goedkeuring uitkeringsvrijstelling kapitaalverzekering voor fiscale partners

Heeft u een kapitaalverzekering afgesloten vóór 2001? Of heeft u een kapitaalverzekering gekoppeld aan uw hypotheek die onder het fiscaal regime KEW, SEW of BEW valt? En bent u de enige begunstigde op de polis? Dan kunt u sinds begin dit jaar onder voorwaarden gebruikmaken van de dubbele uitkeringsvrijstelling indien u een fiscaal partner heeft.

Uitkeringsvrijstelling kapitaalverzekering

Voor kapitaalverzekeringen geldt onder voorwaarden een uitkeringsvrijstelling waarmee het rentebestanddeel (de winst in de polis) niet belast wordt met inkomstenbelasting. Tot vorig jaar kon alleen de begunstigde gebruikmaken van deze vrijstelling. Maar sinds 1 januari 2016 kunnen fiscale partners de kapitaaluitkering toerekenen aan elkaar, ook wanneer volgens de polis maar één van de partners de begunstigde is.

Vrijstellingen KEW, SEW en BEW

Voor op 1 april 2013 bestaande kapitaalverzekeringen eigen woning (KEW), spaarregelingen eigen woning (SEW) en beleggingsrechten eigen woning (BEW) geldt een uitkeringsvrijstelling. Om in aanmerking te komen voor deze uitkeringsvrijstelling dient uw verzekering aan een aantal voorwaarden te voldoen. Zo is de vrijstelling per belastingplichtige in 2016 € 36.800 bij een premieduur van minimaal 15 jaar. Bij een premieduur van minimaal 20 jaar is de vrijstelling € 162.000 per persoon. Indien de waarde van uw polis uw vrijstelling overschrijdt, dan kunt u onder de volgende voorwaarden een deel van de vrijstelling van uw partner benutten:

  • U heeft in het kalenderjaar waarin de KEW/SEW/BEW tot uitkering komt een (fiscaal)partner;
  • U en uw partner verzoeken de belastinginspecteur gezamenlijk om aan beiden de helft van de uitkering toe te rekenen;
  • Zodra u dit verzoek eenmaal heeft gedaan, kunt u dit niet meer terugdraaien;
  • De KEW/SEW/BEW voldoet aan de voorwaarden die de Wet IB stelt aan de vrijstelling.

Vrijstelling kapitaalverzekering BOX III

Voor de op 14 september 1999 bestaande kapitaalverzekeringen geldt in box 3 onder voorwaarden een vrijstelling. Deze vrijstelling bedraagt per belastingplichtige maximaal € 123.428. Ook voor deze kapitaalverzekeringen geldt vanaf 1 januari 2016 dat de waarde op verzoek kan worden toegerekend aan beide fiscale partners.

Wijzigingsbesluit voor kapitaaluitkeringen vóór 1 januari 2016

Voor uitkeringen die hebben plaatsgevonden vóór 1 januari 2016 kunt u een verzoek indienen om alsnog van de dubbele vrijstelling gebruik te maken. Dit kunt u doen als er minder dan vijf jaar zijn verlopen na het einde van het kalenderjaar waarop de aanslag betrekking heeft.

Advies en contact

Kapitaalverzekeringen zijn financieel complexe producten. De wetswijziging kan grote fiscale gevolgen voor u hebben. Voor vragen over uitkeringsvrijstelling en uw verzekeringen kunt u contact opnemen met onze erkende adviseurs via 070 342 24 69 of leven@kroller.nl.

Lees meer over:
Reacties (0)
Plaats een reactie via een van uw sociale netwerken
Resterend aantal karakters: