Belastingtips voor het einde van het jaar

Geplaatst op : 3 december 2014

In het nieuwe jaar gaan er weer een aantal belastingmaatregelen veranderen. Sommige pakken gunstig uit voor u, bij andere regels is het juist verstandig om dit jaar nog gebruik te maken van de oude regels. Nu.nl heeft een aantal aandachtspunten op een rij gezet.

Drempel
Sommige kosten zijn aftrekbaar als deze boven een bepaald drempelbedrag uitkomen. Het kan verstandig zijn om dit nog even te bekijken voor het einde van dit jaar. Zit u bijvoorbeeld nog net onder, dan kunt u misschien bepaalde kosten die u anders in het nieuwe jaar zou maken, naar voren te halen. Dit geldt bijvoorbeeld voor specifieke zorgkosten.

Lijfrente
Lijfrentepremies die in 2014 zijn betaald, mag u aftrekken als u onvoldoende pensioen in 2013 heeft opgebouwd (jaarruimte). Als u geen jaarruimte heeft, maar wel reserveringsruimte van 2007 tot en met 2013, kunt u deze ruimte benutten om premies af te trekken.

Studiekosten
Kosten voor studie en opleiding bedoeld voor het verwerven van inkomen kunt u aftrekken als de kosten hoger liggen dan de drempel van 250 euro. Er geldt een maximumbedrag van 15.000 euro.

Donaties
Donaties aan goede doelen kunnen aftrekbaar zijn als de instelling door de Belastingdienst aangewezen is als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Donaties aan culturele ANBI’s mogen worden verhoogd met 25 procent, met een maximum van 5.000 euro per jaar. Dat betekent dat een bedrag van 1.250 euro mag worden afgetrokken als de gift 1.000 euro bedraagt.

Interessante links voor u:

Bron: FTP communicatie

Lees meer over:
Reacties (0)
Plaats een reactie via een van uw sociale netwerken
Resterend aantal karakters: